گردش‌کار در جیرا

در صفحه‌ی مشاهده هر فعالیت در نرم‌افزار جیرا یک لینک برای نمایش ویژوال گردش‌کار (workflow) اختصاص داده شده به فعالیت وجود دارد.

 

نمایش فعالیت در جیرا

نمایش فعالیت در جیرا

با کلیک بر روی لینک (مشاهده گردش) مطابق شکل زیر صفحه‌ای باز می‌شود که در آن گردش کار فعالیت و مرحله‌ای که فعالیت در آن گیر کرده است را نشان می‌دهد.

 

ورک‌فلو در جیرا