ویدئو معرفی جیرا سرویس دسک فارسی

جیرا سرویس دسک به عبارتی نرم افزار ویژه سازی شده جیرا است برای پاسخ دهی به نیاز یک تیم پشتیبانی و ارائه راه حل برای مدیریت صف درخواست ها . در این نرم افزار می توان شاخص‌های زمانی (SLA) متنوع و بدون محدودیت در تعداد برای کنترل مدت زمان ثبت درخواست تا زمان رسیدن به نتیجه مورد نظر و بسته شدن آن تعریف کرد. همچنین می توان با توجه به نیاز صف های درخواست را بر اساس پارامترهای گوناگون مرتب کرد.

در این ویدئو تلاش شده است به صورت عملی و البته بسیار سریع یک سیستم پشتیبانی با استفاده از پلاگین جیرا سرویس دسک معرفی شود.