ویدئو معرفی جیرا

در این ویدئو جیرا به عنوان یک ابزار برای تعریف گردش های کاری معرفی می شود

و به صورت عملی، یک درخواست مرخصی توسط اتوماسیون اداری بر پایه جیرا تکمیل و به مدیر واحد برای تأیید ارسال می‌گردد و در نهایت یکی از پرسنل واحد اداری عملیات ثبت مرخصی را انجام می‌دهد.