تعریف اصطلاحات جیرا

در این مطلب به بیان چند اصطلاح پر کاربرد از جیرا پرداخته می‌شود. هر چند ممکن است شما از ترجمه دیگری به غیر از ترجمه‌ی انجام شده توسط ما برای جیرا استفاده کنید، با این حال مرور این اصطلاحات برای راه‌اندازی اتوماسیون اداری می‌تواند برای شما مناسب باشد.

۱- فعالیت: این کلمه معادل issue در ترجمه نرم‌افزار جیرا توسط ما است. این اصطلاح بیان کننده هر کاری است که در یک شرکت انجام می‌دهیم است، به عبارت دیگر طبق سیستم اتوماسیون اداری این کارها هر کدام یک فعالیت است، مثلاً صورتجلسه‌ها، مأموریت و درخواست مرخصی.

۲- زیر فعالیت (sub-task) : همان فعالیت است با این تفاوت که انجام آن بدلیل نیاز برای پیشرفت کار یک فعالیت پدر است، مثلاً صورتجلسه فعالیت (پدر) است و در صورت نیاز هر کدام از وظایف محول‌شده به افراد حاضر در همان جلسه یک زیر فعالیت است، همین مفهوم در مورد اعزام پرسنل به مأموریت و تهیه بلیط هواپیما و یا و حکم مأموریت نسخه مالی! جاری است.

۳- مجری (assignee) : هر فعالیت وقتی شروع می‌شود می‌تواند یک مجری برای انجامش داشته باشد، بنا به نوع ماهیت آن کار ممکن است لازم باشد در حین انجام فعالیت مجری یا مسئولش عوض شود، مثلا فرم درخواست مرخصی را در نظر بگیرید، کسی که به عنوان جانشین انتخاب شده و در مرحله‌ی بعدی مدیر کسی که می‌خواهد به مرخصی برود و در نهایت یکی از پرسنل واحد اداری به ترتیب مجری یا مسئول انجام فعالیت هستند.

۴- گردش کار (‌workflow) : به عبارتی همان سیستم و روال منطقی است که یک فعالیت از آغاز تا انتهایش طی میکند، مثلاً همان روالی که در تهیه یک نقشه طی می‌شود تا در نهایت تأیید و ساخت یک قطعه انجام گیرد.

۵- موعد: ترجمه عبارت Deadline است، اگر برای فعالیتی موعد تعیین شود یعنی لازمست به هر طریق ممکن فعالیت محوله تا قبل از تاریخ موعد انجام کار تکمیل شود، حسن جیرا در یادآوری این مساله به شکل‌های مختلف است.